Kernwaarden

| DUURZAAM ONDERNEMEN

Binnen dit onderwerp denken wij aan afvalreductie, mobiliteit, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met onze collega’s en relaties gaan wij deze thema’s uitwerken en hier verder invulling aan geven. Heel gaaf om zowel intern als extern te ontdekken welke ideeën en mogelijkheden er op dit gebied zijn!

| HOGERE KLANTWAARDE

Als Van Rhijn Bouw willen wij onze klant gelukkig maken. Hoe? Door een thuis te ontwikkelen in plaats van een huis, meer te ontzorgen, duidelijkere informatievoorziening en communicatierichtlijnen en door optimaal gebruik te maken van ons klantportaal.

| ONTWIKKELING MEDEWERKERS

Wij respecteren, vertrouwen, zijn trots en letten op elkaar. Ons streven is een lerende organisatie te zijn. We gaan dan ook actiever aan de slag met persoonlijke ontwikkeling. Ook is recent onze medewerkerstevredenheid in kaart gebracht en deze willen wij nog verder verbeteren. De eerste stappen hierin zijn inmiddels gezet.

| EFFICIËNT PROCES

De komende jaren hebben wij binnen dit doel als motto ‘Elke dag beter!’ Dit willen wij bewerkstelligen door de inzet van BIM, procesmatig werken, voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe technologieën en door meer samen te werken met co-makers.

Op dit gebied worden momenteel al diverse stappen gezet, zo is het traject rondom de implementatie van BIM gestart en zijn er al diverse systemen up & running die verschillende onderdelen binnen ons werkproces (verder) digitaliseren, zowel op kantoor als op de bouwplaats.

| STABIELE ONDERNEMING

Wij zijn persoonlijk, professioneel en traditiegetrouw harde werkers. Wij willen ons verder ontwikkelen binnen de vertrouwde gebieden van woningbouw (ontwikkeling en bouw) en renovatie/onderhoud. Steeds meer in samenwerking met onze co-makers en door het nemen van verantwoorde risico's.